İl Müdürlüğümüzce “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) - Danışma ve Yönlendirme Görevlisi Personeli Alımı Yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER
 
    Aile ve Sosyal Politikalar Gümüşhane İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 8 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
      Başvurular 20 Mart - 21 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma aslı ve 2015-2016 P3 KPSS Sonuç Belgesi,Sabıka Kaydı,Nufüs Cüzdanı Fotokobisi,1 Adet Resim,İkametgah Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Gümüşhane  İl Müdürlüğümüze doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
  
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5 )Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna  erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
6) Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,
7) Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
10) Başvurularda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağıya sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/ değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir.)

http://gumushane.aile.gov.tr/data/58c250b4691407676075a831/asdep başvuru formu (1) (1).docx
 
Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
   Telefon  : 0456213 1901
      Faks    : 0456213 5971
E-posta  : gumushane@aile.gov.tr
Adres: Özcan Mahallesi Kalederesi Küme Evleri Mevkisi No:23
Merkez/ GÜMÜŞHANE
        


Sonraki Sayfa: ŞEHİT YAKINI ZİYARETİ

Önceki Sayfa : 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ